Privacyverklaring Culios

Culios B.V., gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09185003 (hierna te noemen 'Culios') verwerkt op deze Website www.culios.nl bepaalde persoonsgegevens van jou en anderen. Culios respecteert je privacy en zal deze gegevens zorgvuldig behandelen In deze privacyverklaring leggen we uit om welke gegevens het gaat en wat we daarmee doen.
Onderstaande informatie kan wijzigen, bijvoorbeeld als we nieuwe diensten ontwikkelen. Wij zullen de wijzigingen prominent aankondigen op de Website. Vastleggen en verwerking van gegevens Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zelf worden opgegeven of die we uit jouw gebruik van de Website kunnen afleiden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens.
Bij bepaalde onderdelen van de Website moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij gekoppeld aan je gebruikersnaam je opgegeven persoonsgegevens, zoals nickname, woonplaats, e-mailadres en andere zaken die je als geregistreerd gebruiker opgeeft of instuurt bij het gebruik van de Website.

Publicatie in zoekmachines

Als je inhoud aanlevert op de website, bijvoorbeeld door je profielgegevens in te vullen, een recept te plaatsen of te reageren op een bijdrage van een ander, dan zal deze inhoud voor iedereen te lezen zijn. Ook niet-geregistreerde gebruikers en zoekmachines zoals Google hebben hier toegang toe. Zij kunnen deze informatie elders herpubliceren, al dan niet in aangepaste vorm of in combinatie met andere gegevens die ze over jou vinden.
Wij hebben geen controle over wat deze derden doen met deze inhoud. Houd hier dus rekening mee wanneer je inhoud aanlevert.
Voor bepaalde gegevens bieden wij via je beheerpagina de mogelijkheid deze af te schermen voor niet-geregistreerde gebruikers. Maar ook dan kunnen geregistreerde gebruikers de informatie overnemen en buiten Culios om herpubliceren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers. In dit kader worden met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meesturen opgeslagen. Deze gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden niet als zodanig aan derden verstrekt, behalve in gevallen van misbruik (zie volgende alinea). Wel aggregeren wij deze gegevens tot gebruiksprofielen die we aan derden (zoals adverteerders) beschikbaar stellen.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Indien een derde een claim bij ons indient over door jou geplaatste inhoud, bijvoorbeeld wegens smaad of inbreuk op zijn auteursrechten, zijn wij gerechtigd om alle relevante gegevens over jou aan deze derde af te geven. Wij zullen dit echter alleen doen na overleg met jou en onze juridisch adviseurs.

Gebruik van cookies

Wij maken bij de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Na inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website je een cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s je opvraagt. Deze informatie verwerken wij in geanonimiseerde vorm in de bovengenoemde geaggregeerde gebruiksprofielen.

E-mail en nieuwsbrief

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de inhoud daarvan voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je je registreert. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens welke Culios van je verwerkt, en ook om verwijdering daarvan te vragen. Neem hiervoor contact op met Culios, het liefst per e-mail (privacy@culios.nl). Let op dat als geregistreerd gebruiker bepaalde persoonsgegevens alleen verwijderd kunnen worden bij het opheffen van je account. Raadpleeg hiervoor de gebruiksovereenkomst.Home
 Mijn Culios  
 Gerechten 
    Culies     
Forum

Inloggen

E-mail adres:


Wachtwoord:

Onthoud mijn e-mail adres

Wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd?