Gebruikersvoorwaarden Culios

Print        Opslaan

Culios biedt haar internetdienst aan via www.culios.nl en via verwijzingen van derden naar websites van culios met het kenmerk http://naamderde.culios.nl. Een voorbeeld is weer.culios.nl te bereiken via een doorlink vanaf de homepage van www.weer.nl. De sites met kenmerk http://naamderde.culios.nl vertonen grote gelijkenis met de huisstijl van de betreffende derde partij echter de verantwoordelijkheid van de aangeboden dienst op deze webpagina's alsook die van www.culios.nl ligt bij de Aanbieder Culios B.V., gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09185003.

Disclaimer & Copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die Culios besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Culios sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast is Culios niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Culios.

Aanbiedingen

Alle op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van kennelijke fouten en/of verschrijvingen. Culios is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van genoemde producten.

Gebruikersvoorwaarden

Om bepaalde diensten op de websites van www.culios.nl en http://naamderde.culios.nl (hierna Culios) te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Door registratie verklaar je je akkoord met de gebruikersvoorwaarden.
Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je contact opnemen met de Aanbieder via info@culios.nl. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 22 juni 2009. Verduidelijking van art. 3.4, 5.1 en 5.3 op 12 februari 2010 doorgevoerd.


Print        Opslaan

Home
 Mijn Culios  
 Gerechten 
    Culies     
Forum

Inloggen

E-mail adres:


Wachtwoord:

Onthoud mijn e-mail adres

Wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd?